Bijbel

De Bijbel is het woord van God.

Door ervaring heen heb ik gezien dat het woord van God de absolute waarheid is. Daarom kunnen wij als mens de Bijbel vertrouwen.

In de Bijbel openbaart God zichzelf voor de God die Hij is. Omdat God gesproken heeft kunnen wij in Jezus geloven. De Bijbel is geen roman, veel meer dan een kompas, het is God aan het woord. Door deze boeken heen spreekt God tot jou.

Voordat ik Jezus aangenomen heb als persoonlijke Redder en Heer heb ik al veel in de Bijbel gelezen. En iedere keer als God spreekt zoals in Ezechiel 18:23 Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van de Here  Here. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve? En dan dacht ik aan die man in de gevangenis. Maar nu weet ik dat ik die zondaar ben. Ik moet mij bekeren van mijn zondige weg. Die keus heeft mijn leven veranderd, maar ook geholpen om de Bijbel te kunnen verstaan.

Herman Leusink

Terug naar Wat geloven wij?