Hoe word je een Christen?

Hoe word je een Christen?

Dit is de belangrijkste ontdekking in jouw leven! Het draait om een persoonlijke relatie met onze Schepper. Je word geen Christen door naar de kerk te gaan, nog door te bidden of Bijbel te lezen. Deze dingen zijn wel belangrijk zodra je een Christen bent, maar ze maken je geen Christen.

Wetenschappers zijn er net achtergekomen dat eeuwig leven niet kan. Daar hebben ze gelijk in als we praten over ons lichaam dat wij nu hebben. Maar wij mensen zijn meer dan vlees. We hebben een geest en een ziel en deze leven voor eeuwig.

Waar gaat jouw ziel in de eeuwigheid zijn? Waar ga jij jezelf vinden? Wat zal er met jou gebeuren als je sterft? Waar wordt jij “wakker” nadat jouw lichaam is gestorven? (Jouw ziel wordt niet “wakker”, want het slaapt niet) Wat is jouw bestemming? Jouw ziel sterft niet.

Er zijn maar twee mogelijkheden. Of bij God in de hemel, of in de hel bij de tegenstander van God. Wij zijn geschapen door God om voor altijd bij Hem te zijn in de hemel.

Zonde betekent letterlijk “je doel missen”. Ons probleem is dat we allemaal gezondigd hebben en daardoor ons doel missen. Anders gezegd; God en zonde gaan niet samen.

Als een mens sterft met zonde in zijn hart is er alleen maar een verschrikkelijk uitzicht in de hel. Daarom heeft God in Zijn genade ons een middelaar gegeven in Jezus Christus.

Nu is het onze keus of wij deze gift van Jezus redding willen aannemen of niet.
Paulus zegt het zo in 1 Korintiërs 15 Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt,  waarin gij ook staat,  waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb,  tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn.  Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is  gestorven voor onze zonden, naar de  Schriften,  en  Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de  Schriften,  en  Hij is verschenen aan  Kefas, daarna aan de twaalven.

Jezus is en gestorven aan onze zonde en opgestaan uit de dood, waardoor Hij onze zonde overwonnen heeft.

Hoe word je een Christen? Laten we kijken naar de feiten.
1. Schuldbekentenis, verbaal toegeven dat men over de grens is gegaan, om zich van de ernst van de overtreding te realiseren.
2. Spijt, verdriet over misstappen uit het verleden en bereid te zijn om alle voordeel van dit misselijk gedrag op te geven.
3. Vergiffenis vragen aan God, dit doen we door Jezus aan te nemen als persoonlijke Redder en Heer.
4. Besluit om te willen veranderen, dat we het in de toekomst beter willen doen, de omgeving te veranderen en te weigeren zich bloot te stellen aan de invloeden die tot verkeerd gedrag hebben geleid in het verleden.

Kortom opnieuw beginnen, maar nu samen met Jezus. De Bijbel noemt dit bekering.

Hoe ben je Christen?
Een Christen is iemand die Jezus volgt. Jezus is al in de hemel bij de Vader. Door Hem te volgen kom jij ook bij God.

Om Jezus te kunnen volgen worden bidden, Bijbellezen en een deel zijn van een gemeente wel belangrijk.

Terug naar wat geloven wij?