Webkerk

Helaas, dat kan niet!

Een kerk bestaat uit de mensen die samenkomen, zie het griekse woord εκκλησία (ekklesia)

De kerk is de plaats waar mensen samenkomen om God te loven en te prijzen, om te horen van God en een discipel te kunnen zijn. Discipelschap leer je in de praktijk van het leven, niet uit een boek, van de TV of op het WEB. De kerk is dus geen gebouw, maar de mensen, het gaat dus om jou! Daarom is er geen WEBKERK of televisiekerk, maar een kerk bij jou in de buurt.

De kerk is de plaats waar mensen hersteld worden van de beschadigingen van het leven.

De kerk is de plaats waar mensen gevormd worden tot een eervol leven.

De kerk is niet saai, er heerst blijdschap en vreugde, eigenlijk alles waar jij zo naar verlangt.

De kerk is de plaats om geestelijk geboren te worden.

De kerk is er voor jou!2 Johannes 1:12 Ik heb u veel te schrijven, doch ik wilde dit niet doen met papier en inkt, maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zij.

Als wij samen komen in de kerk zal onze blijdschap volkomen zijn.

De plaats waar wij samenkomen om kerk te zijn.