Contact met God

God is Heilig. God en zonde gaan niet samen. En wij hebben allen gezondigd, dus we hebben allemaal een probleem met God. Daarom gaf Hij Zijn Zoon aan ons. Jezus betaalde de prijs van onze zonde aan het kruis.
Door Jezus aan te nemen als persoonlijke Redder en Heer komen wij in contact met God de Vader.

De Bijbel noemt dat bekering.

Wanneer u oprecht contact met God zoekt, dan zult U hem ook vinden!
Jezus Christus zelf zei: zoekt mij, en gij zult mij vinden. Onze zonden
staan als een muur tussen ons en God. Jezus stierf voor ons en stond
op uit de dood, zodat die muur kan worden afgebroken. U zult zelf een
keus moeten maken om vergeving te vragen voor uw zonden, en God
door Zijn Zoon Jezus Christus te vragen in uw leven te komen en uw
leven te gaan leiden. Het vragen van vergeving en de gewilligheid om
te veranderen en met slechte gewoonten te breken wordt in de bijbel
bekering genoemd. De bijbel zegt ook dat wanneer u zich bekeert,
God al uw zonden vergeeft en u de mogelijkheid geeft weer helemaal
overnieuw te beginnen. Dat wordt wedergeboorte genoemd.

Wanneer u gebeden hebt zoals hierboven staat beschreven, neem dan
contact op met een van onze voorgangers zodat u verder geholpen kunt
worden en kunt horen welke verdere stappen u nog kunt nemen om de
wil van God te vinden voor uw leven.

Wilt u contact met God? Kom dan tot bekering.

Terug naar contact.