Doel van het leven

Veel mensen worstelen met deze vraag.

Waarom ben ik hier op deze planeet. Wat kan nu het doel zijn van mijn leven? Er moet toch iets meer zijn dan dat ik kan zien. Waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe na dit  leven?

Gelukkig geeft de Bijbel antwoord op deze belangrijke vragen.

Job geeft duidelijk aan dat het leven begon in de moederschoot en voor iedereen gelijk. Job 31:15.
Ook David zegt dat het leven van God komt, bijvoorbeeld in Psalm 22 vers 9 en 10.

Een ander doel van het leven is de wedergeboorte, zie aldaar. Jezus zegt in Johannes 3 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest,  kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.  Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Pas dan, als wij wedergeboren zijn kunnen we het volgende doel vinden, een persoonlijke relatie met God.

En daarna kunnen we het persoonlijke doel wat God met ons heeft vinden door discipelschap. En dan nadat we de goede strijd gestreden hebben de kroon van het leven, voor eeuwig samen met God te zijn in de Hemel.

En bij iedere stap in het vinden van ons doel in het leven hebben wij Jezus nodig.

Maak vandaag nog een keus om Jerzus te accepteren als persoonlijke Redder en Heer. Dat is de eerste stap.


Terug naar levensvragen.