Eenzaamheid. Kan God helpen?

Eenzaamheid  Ja, God voorziet in alles wat jij nodig hebt,

  om een persoonlijke relatie met Hem te hebben.

  Hij gaf al Zijn glorie prijs, werd gemarteld en doorboord.

  Maar Jezus leeft en wie Hem zoekt,

  vraagt vergeving door Zijn bloed.

  Wat zou het toch geweldig zijn, als jij Hem vandaag hier ontmoet.

  Luister naar het mooie lied Redding.wma            Redding songtekst YJP

Kan God helpen bij eenzaamheid?

Niets is erger, dan eenzaam te zijn, in een isolement te moeten leven. Niets is erger dan alleen door het leven te gaan, zonder echt contact met andere mensen. Dit is het probleem van heel veel mensen, zowel binnen als buiten de kerken.

U kunt op een feestje zijn, of in de bar, of zelfs in de kerk zitten, en toch eenzaam zijn. Sommige mensen gaan allerlei relaties aan, maar voelen zich toch nog eenzaam. De kontakten blijven oppervlakkig. Zo ook de contacten die we kunnen hebben door middel van de sociale netwerken zoals Twitter, Hyves, MSN of Facebook.

Hierdoor raken veel mensen in depressies en zien het leven niet meer zitten. Ieder jaar weer opnieuw plegen mensen zelfmoord omdat ze de eenzaamheid niet langer aan kunnen. De Bijbel zegt dat wij niet bestemd zijn om eenzaam te zijn. We hebben iemand nodig, om onze nood mee te kunnen delen.

De zwaarste strijd waar Jezus Christus doorheen ging, naast zijn lijden en sterven aan het kruis voor onze zonden, was eenzaamheid, het feit dat Hij Zich door God en mensen verlaten voelde. De Bijbel zegt in Marcus 15:34 dat Jezus, toen Hij aan het kruis hing, uitriep in zijn wanhoop: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" Heeft u zich wel eens verlaten gevoeld ? Voelt u zich wel eens eenzaam? Misschien is dit zelfs een probleem waar u bijna dagelijks doorheen gaat.

Eén van de redenen voor eenzaamheid is dat veel mensen niemand hebben tegen wie zij zich kunnen openen. Ze hebben niemand tegen wie zij hun diepste gevoelens kunnen uiten. Gevoelens van angst, verdriet, pijn, minderwaardigheid of schuld.

Een andere reden waarom velen eenzaam zijn is omdat er vaak niemand is die hen begrijpt. Misschien heeft u wel eens geprobeerd met iemand te praten over uw problemen. U heeft zich geopend tegen iemand en eerlijk verteld wat er aan de hand is, maar die persoon kan zich niet verplaatsen in uw situatie.

U stuit op onbegrip, er wordt gevoelloos over uw problemen heen gepraat. Of u krijgt een antwoord waar u helemaal niet mee uit de voeten kunt.

U probeert misschien een oplossing te vinden voor uw eenzaamheid. Veel mensen denken hun eenzaamheid te overwinnen door een partner te zoeken. Weer anderen proberen zoveel mogelijk bij de massa te horen, ze dragen een masker, maar zijn niet zichzelf. Wat ze ook proberen, de leegte blijft. Feestjes, het uitgaansleven, drankgebruik, seksualiteit, het heeft de leegte niet weg kunnen nemen.

Het antwoord voor uw problemen ligt bij Jezus Christus. Hij is het, die voor uw zonden is gestorven, Hij kent u, uw diepste gevoelens en problemen, en Hij wil u helpen.

De reden waarom zo weinig mensen iets van Hem ervaren is vanwege de blokkade van zonde die tussen hen en God instaat. De enige manier waarop die blokkade kan worden weggenomen, is door tot bekering te komen. Wanneer wij tot bekering komen, vergeeft God onze zonden, neemt ons zondige hart van ons weg en geeft ons een nieuw hart.

De Bijbel zegt in 2 Corinthiërs 5:17: "Zo is dan wie in Christus Jezus is een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen." Dit is de wedergeboorte. Volgens het evangelie van Johannes in hoofdstuk 1 zijn wij vanaf dat moment werkelijk kinderen van God.

Bekering is echter niet alleen maar een gebed, het betekent ook dat wij vanaf dat moment in alles de wil van God zoeken. Een beslissing om God te gaan dienen. Een van de beslissingen die we moeten maken is dat we een kerk zoeken waar Gods woord nog word gepreekt zoals het geschreven is in de Bijbel. De reden waarom zoveel kerken leeglopen is omdat de prediking geen antwoord geeft op de dagelijkse problemen. De prediking heeft de mensen niet in een diepe relatie met God kunnen brengen. Het heeft hen niet tot inkeer gebracht.

Als u betrokken bent in zonden zoals onreinheid, seksualiteit buiten het huwelijk, drankmisbruik, verslavingen, haat, leugens of andere zonden waar de Bijbel over spreekt, dan is het belangrijk dat u hier mee afrekent. Jezus Christus kan u werkelijk vrij zetten.

U kunt Jezus Christus werkelijk op een reële manier ervaren in uw leven. Hij kan de eenzaamheid wegnemen. Met Hem behoeven wij nooit meer alleen te zijn. Hij kent ons, Hij begrijpt ons, en Hij kan ons helpen.


Klik hier als u tot God wil bidden tot vergeving van uw zonden.

Wilt u meer weten, dan dagen wij u uit om de komende dienst bij te wonen en God de kans te geven om tot uw hart te spreken! God wil u helpen!

 

Voor info hoe dat gaat vraag:

E-mail kerk@dedeurutrechtwest.nl

 

Terug naar Levensvragen

Door naar Adres

Home