Discipelschap

Het is Jezus zelf die Zijn discipelen uitzoekt. Wat opvalt is dat de meesten van hen gewone mannen zijn die hard werken.
Dit laat mij zien dat iedereen die wedergeboren is een discipel kan zijn. Wat je nodig hebt is Gods Geest.

Terug naar wat wij doen